Copyright 2023 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Informace k platbě úplaty za školní družinu 2022-2023

Úhrada školného za školní družinu od 1.9.2022 - školné je stanoveno na 120,- Kč měsíčně

Úhrada ve dvou splátkách: 600,- Kč na 1. pololetí; 600,- Kč na 2. pololetí. Poplatek za školní družinu lze uhradit bezhotovostně na účet školy: č. ú. 27-5995760237/0100. Do poznámky prosím uveďte celé jméno dítěte a třídu. 

V případě uzavření školy např. z epidemiologických důvodů bude poměrná částka vrácena. V případě odhlášení dítěte ze školní družiny písemnou formou bude účtována částka za každý započatý kalendářní měsíc ve školní družině.

Den Země ve střílecké družině

Družina ve škole Střílky celý týden přožívala téma: Den Země. Povídali jsme si o ochraně životního prostředí, stavěli v lese domečky pro skřítky a taky jsme poctivě sbírali odpadky v okolí školy a v lese. 

Číst dál...

Tematický plán školní družiny na šk. rok 2022-2023

Cílem pro tento školní rok je environmentální vzdělávání. Podrobněji se s dětmi zaměříme na povolání a různé typy zaměstnání. Budeme propojovat dění v obci s chodem naší družiny. Každým ročním obdobím nás budou provázet písně a hry. V průběhu celého školního roku se také zaměříme na dopravní výchovu, kterou budeme s dětmi aktivně opakovat v jednotlivých odděleních a během našich exkurzí ji budeme procvičovat v praxi. Před každou činností a akcí budou děti poučeny o bezpečnosti a vhodném chování. Plán je propojen se školním plánem a odráží jeho aktivity. 

Číst dál...

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.