Copyright 2023 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Představujeme učitelky v mateřské škole

 

Denisa Nezdařilová

Vystudovala Gymnázium v Hodoníně, poté Střední pedagogickou školu v Boskovicích obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V rámci celoživotního vzdělávání vystudovala Speciální pedagogiku pro vychovatele při Palackého univerzitě v Olomouci.

Řadu let pracovala jako vychovatelka ve speciálním školství, nějakou dobu i jako učitelka ve speciální mateřské škole.

Láska je nejlepší učitelkou. (Plinius)

 

Nikola Coufalová

Jediným učitelem hodným tohoto jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvine cit osobní odpovědnosti.“ Jan Amos Komenský

Žiji zde ve Střílkách, kde jsem chodila do mateřské školy i na základní školu. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Bojkovicích, ze které mám mnoho cenných zkušeností a osvědčení z absolvovaných kurzů. Ráda maluji, poslouchám hudbu, mám ráda knihy.

2019 – Montessori pedagogika 2 – 6 (v rozsahu 70 hodin)
2018 - Montessori pedagogika pro MŠ (v rozsahu 80 hodin)
2018 - ZA DEVATERO HORAMI – pedagogika Franze Ketta
2017 - Intenzivní kurz českého znakového jazyka
2016 - 3 týdny v Miláně, kde jsem každý den navštěvovala školku DOREMI S.r.l.
2014 - Lidské tělo v pohybu s hudbou – Prof. PhDr. Eva Jančková, CSc

 

Hana Podlenová

Vyrůstala jsem se dvěma mladšími sourozenci a ráda jsem se o děti starala. Proto pro mě bylo jasnou volbou, jít na střední pedagogickou školu. Studovala jsem v Kroměříži, odkud i pocházím. Škola mi dala dobrý základ do budoucího povolání. Umím hrát na flétnu, kytaru a klavír. A díky škole jsem navštívila Londýn, kde jsem absolvovala kurz na Hempstead school of English. Myslím si, že angličtina je v dnešní době nutností, a že by se jí měly děti učit od mala.

Před nástupem do Mateřské školy Střílky jsem pracovala v Mateřské škole v Žalkovicích, kde jsme pracovaly podle daltonského plánu.

Pro Mateřskou školu Střílky jsem absolvala kurz Začít spolu.

Můj oblíbený citát:

Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že k nim nenalezly klíč.“ Antoine de Saint-Exupéry

 

Sita Stančíková

Vystudovala gymnázium v Brně a poté bakalářský studijní program na Masarykově univerzitě, obor Informatika. Několik let pracovala v IT. Mimo jiné se dlouhodobě podílela na různých vzdělávacích a zábavných programech pro děti. Na mateřské dovolené začala studovat obor Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě v Brně.

Ráda se učí a posouvá dál a tuto radost z učení a vlastního posunu by ráda předala dětem ve třídě. Mezi další koníčky například patří jóga, procházky, in-line bruslení nebo jízda na kole.

Hlavní přístupy při její práci:

- Chyba je vítaná jako příležitost k růstu.

- Respekt k sobě a ke každému dítěti.

- Každé dítě má v sobě jedinečný potenciál.

- Všechny děti jsou si rovny, žádné není víc.

- Rozvoj soudržnosti a pohody ve třídě.

"Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu dělat chyby.Mahátmá Ghandi 

 

Zuzana Sudická

Vystudovala: VŠ PedF obor Vychovatelství

Pro MŠ Střílky absolvovala kurz Začít spolu

Koníčky: zahrada, samostudium v oblasti výchovy, teorie typů, kreslení

Za nejtěžší školu považuji školu sebepoznání a sebeúcty. Za nejtěžší práci – práci na sobě.

Životní krédo: Děti jsou naše zrcadla. Chceme-li změnit odraz, musíme se změnit sami. Neboli „Buď změnou, kterou chceš vidět!“ Ghandi

 

Bohdana Šohajová

Vystudovala bakalářský obor Sociální pedagogika a volný čas na PdF Masarykovy univerzity v Brně a navazující magisterský obor Speciální pedagogika pro učitele tamtéž.

Zaměření: Hudební výchova a angličtina

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. (Jan Amos Komesnký)

Učit se, znamená objevovat, co už víš. Konat znamená demonstrovat, že to víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty. Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé. (Richard Bach)

Paní Šohajová je v současné době na mateřské dovolené.

 

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.