Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Zveřejňujeme schválený rozpočet organizace Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková orgnizace na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2024 pro Základní školu a Mateřskou školu Střílky, příspěvková organizace.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Schválený rozpočet na rok 2023 – hlavní činnost + doplňková činnost

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace, IČ: 70980489

Účet

Náklady

Schválený rozpočet 2023 v Kč

Schválený rozpočet na rok 2022

Předpokládaná

skutečnost k 31.12.2022

Schválení  doplňková činnost 2023

501

Spotřeba materiálu

515.500 Kč

525.500 Kč

1,355.200 Kč

330.136 Kč

502

Spotřeba energie

2,070.000 Kč

750.000 Kč

1,052.445 Kč

35.000 Kč

503

Spotřeba jiných neskl. dodávek

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

511

Opravy a udržování

85.000 Kč

85.000 Kč

32.805 Kč

90.770 Kč

512

Cestovné

10.000 Kč

5.000Kč

52.453 Kč

0 Kč

513

Náklady na reprezentaci

0

0 Kč

1.500 Kč

0 Kč

518

Ostatní služby

496.000 Kč

496.000 Kč

812.014 Kč

120.770 Kč

521

Mzdové náklady

13,970.000 Kč          

11,522.000 Kč

15,068.746 Kč

58.860 Kč

524

Zákonné sociální pojištění

3,460.700 Kč

3,873.370 Kč

4,819.509 Kč

21.480 Kč

525

Pojištění zaměstnanců Kooperativa

58.000 Kč

55.000 Kč

58 078 Kč

253 Kč

527

Školení, FKSP

287.000 Kč

236.628 Kč

460.732 Kč

1.203 Kč

542

Jiné pokuty a penále

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

549

Ostatní náklady z činnosti

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

551

Odpisy DM

50.000 Kč

50.000 Kč

64.820 Kč

0 Kč

558

Náklady z drobného dlouh. majetku

95.000 Kč

95.000 Kč

474.461 Kč

0 Kč

569

Ostatní finanční náklady

25.000 Kč

25.000 Kč

85.209 Kč

0 Kč

501-569

Náklady MŠ a školní družina

168.000 Kč

122.000 Kč

 

0 Kč

           

CELKEM

 

21,290.200 Kč

17,840.498,-

24,337.972 Kč

658.472 Kč

Účet

Výnosy

Schválený  rozpočet 2023 v Kč

Schválený rozpočet na rok 2022

Předpokládaná

skutečnost k 31.12.2022

Schválení doplňková činnost 2023

601

Výnosy z prodeje vlast. výrobků

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

602

Výnosy z prodeje služeb

0 Kč

0 Kč

785.834 Kč

678.130 Kč

603

Výnosy z pronájmu

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

604

Výnosy z prodaného zboží

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

609

Úplata za družinu + školné MŠ

168.000 Kč

122.000 Kč

118.450 Kč

0 Kč

662

Úroky

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

648

Příjmy z darů

0 Kč

0 Kč

10.890 Kč

0 Kč

648

Čerpání fondů

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

672

Příjmy z obecního rozpočtu

3,252.000 Kč

1,938.000 Kč

0 Kč

0 Kč

672

Příjmy ze státního rozpočtu

17,870.200 Kč

15,780.498 Kč

23,120.977 Kč

0 Kč

649

Ostatní výnosy z činnosti

0 Kč

 

349.074 Kč

0 Kč

       

0 Kč

0 Kč

CELKEM

 

21,290.200 Kč

17,840.497 Kč

24,385.225 Kč

678.130 Kč

 

 

 

 

 

 

NÁKLADY CELKEM                                                               21,290.200 Kč          NÁKLADY DOPLŇKOVÁ ČINNOST             658.472 Kč                                                     

VÝNOSY CELKEM                                                                 21,290.200 Kč          VÝNOSY DOPLŇKOVÁ ČINNOST                           678.130 Kč

POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU                                                            0 Kč         ZISK                                                                      19.658 Kč

              

Vypracovala dne 20.12. 2022 Zdenka Plachá

 

 

 

Střednědobý výhled - k nahlédnutí ZDE.

 

 Zveřejněno 21. prosince 2022.

 

Zveřejňujeme navrhované výdaje na rok 2023 - příspěvek od zřizovatele - rozpočet USC, návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

Návrh rozpočtu SR, ÚSC příspěvkové organizace na rok 2022.

Rozpis jednotlivých nákladových účtů SR a ÚSC 2022.

Rozpočet na rok 2022 – příspěvek od zřizovatele jen ÚSC a střednědobý výhled.

K nahlédnutí ZDE.

 

(Tento dokument není k dispozici ve strojově čitelné verzi - v případě požadavku na strojově čitelný dokument prosím kontaktujte kancelář školy.)

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.