Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Expedice Knihovna Kroměříž - 8. ročník

V rámci března - měsíce knihy měli žáci 8. ročníku příležitost zapojit se do velkého projektu "Knihovna 2018". Projekt propojoval více předmětů (český jazyk, literaturu, dějepis, občanskou výchovu, matematiku a angličtinu) a pokrýval široké spektrum kompetencí.

Číst dál...

MÍRY, VÁHY, ČAS, HLAVOLAMY

Na první jarní den proběhl na 1. stupni naší školy projektový den, ve kterém se žáci činnostním učením seznámili se základními veličinami a s různými měřidly.

Číst dál...

ROHY a čtení

Při vyslovení slova rohy si každý z nás představí něco jiného. Rohy nějakého zvířete, rohy stolu, rohy knihy. Málokdo by si představil, že se jedná o jednu z metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), která rozvíjí kooperativní učení a čtenářskou gramotnost.

Číst dál...

Den učitelů ve škole

Dnes se za námi zastavil pan starosta Viktor Ganjuškin a překvapil všechny pedagogy milým přáním ke dni učitelů. K panu starostovi se bouřlivým potleskem přidali i všichni žáci.

Číst dál...

Test profesních zájmů - nabídka pro žáky 8. a 9. ročníku

V rámci činnosti Školského poradenského centra nabízí Mgr. D. Škarecká žákům 8. a 9. ročníku test profesních zájmů B-I-T II. Jedná se o testování osobních zájmů vztažených k povolání, jehož výsledky mohou usnadnit výběr střední školy či odborného učiliště, a tím lépe vyprofilovat vhodnou volbu povolání.

Číst dál...

f t g m