Copyright 2020 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Představujeme učitelky v mateřské škole

 

Bohdana Šohajová

Vystudovala bakalářský obor Sociální pedagogika a volný čas na PdF Masarykovy univerzity v Brně a navazující magisterský obor Speciální pedagogika pro učitele tamtéž.

Zaměření: Hudební výchova a angličtina

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. (Jan Amos Komesnký)

Učit se, znamená objevovat, co už víš. Konat znamená demonstrovat, že to víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty. Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé. (Richard Bach)

 

Denisa Nezdařilová

Vystudovala Gymnázium v Hodoníně, poté Střední pedagogickou školu v Boskovicích obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V rámci celoživotního vzdělávání vystudovala Speciální pedagogiku pro vychovatele při Palackého univerzitě v Olomouci.

Řadu let pracovala jako vychovatelka ve speciálním školství, nějakou dobu i jako učitelka ve speciální mateřské škole.

Láska je nejlepší učitelkou. (Plinius)

 

f t g m