Copyright 2018 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Soutěž mladých zdravotníků

Naše družstvo ze zdravotnického kroužku se 11. května zúčastnilo Soutěže mladých zdravotníků. Soutěž se konala částečně na Dětském dopravním hřišti a také v Květné zahradě v Kroměříži. Děti si vyzkoušely v praxi, jak poskytnout první pomoc. Kromě resuscitace kojence a osmiletého dítěte, ošetřily také otravu léky, úpal a masivní krvácení.

Číst dál...

Páteční projektový den - příprava na dětský den s Olympiádou

V pátek jsme měli projektový den. Všichni jsme byli rozlosováni do devíti států. Naším úkolem bylo vymyslet pokřik, připravit si vlajku a sepsat informace o daném státu. Při tvoření jsme se lépe poznali, navázali lepší vztahy a učili se spolupracovat. Ve skupinách byla i legrace, pobavili jsme se a pracovali jako tým.

Číst dál...

Školní výlet do Vídně

To za Marie Terezie, to se učilo jinak. Žáci museli celý den sedět v lavicích, vše ručně opisovat do sešitů a pak se to učit nazpaměť. Kdo dokázal tiše sedět, všechno krasopisně opsat a bezchybně odříkat, byl považován za dobrého žáka.

Číst dál...

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

V pátek 4. května 2018 se žáci a vyučující z naší školy opět zapojili do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Mladší děti sbíraly odpadky v obci a starší žáci se vydali do nejbližšího okolí, kde uklízeli odpadky kolem lesních cest. A co jsme vlastně sbírali?

Číst dál...

Výlet na farmu Kozojedský dvůr

Na tento den jsme si objednali nádherné počasí. Autobus nás vysadil nedaleko farmy, ze které dostáváme mléko v rámci programu MLÉKO DO ŠKOL. Za pár minut jsme dorazili na velký statek, kde se nás ujali milí průvodci.

Číst dál...

f t g m