Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

 

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

Koryčanská 47

 

Telefon:

573 375 022, 724 788 182

 

 

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedení:

Simona Čihánková, vedoucí ŠJ

 1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí novelou Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, která je vedena ve sbírce zákonů pod číslem 463/2011. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda a svačinky.

2) Provoz ŠJ

Výdejní doba pro děti MŠ:

Přesnídávka

Oběd

Svačina

 

8,45 –   9,00 hod

11,30 – 12,00 hod

14,00 – 14.15 hod

Výdejní doba pro děti a zaměstnance ZŠ

11,20 – 12,10 hod

Výdejní doba pro cizí strávníky(jídlonosiče) 

Svačinky ZŠ                                      

10,50 – 11,10 hod

9,30 –   9,45 hod


Žáci si odkládají svrchní oděv a aktovky v šatně školy.

Žáci dbají ve ŠJ a v prostorách školy všech pravidel hygieny a bezpečnosti, dodržují pravidla slušného chování.

Je zakázán odběr do skleněných nádob, vstup do jídelny pro žáky je dovolen pouze stravujícím se žákům a s pedagogickým dozorem.

 

3) Výše stravného

Výše úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 463/2011 Sb., o školním stravování.

Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.

Stravné:

Žáci 7 - 10 let

20,00 Kč

Žáci 11 - 14 let

22,00 Kč

Žáci 15 let a více

24,00 Kč

Zaměstnanci  

27,00 Kč (z toho 5,-Kč příspěvek z FKSP)

Děti MŠ do 6 let

Přesnídávka 8 Kč + oběd 16 Kč + svačinka 6 Kč + pitný režim 3 Kč = 33 Kč

Děti MŠ 7 let a více

Přesnídávka 9 Kč + oběd 18 Kč + svačinka 6 Kč + pitný režim 3 Kč = 36 Kč

Cizí strávníci 

56,00 Kč (spotřeba potravin 27,-Kč, mzdové náklady 18,- Kč, provozní náklady 11,- Kč)

Svačinky žáci 7 – 10 let

11,00 Kč

Svačinky žáci 11 – starší 15 let

13,00 Kč

Výše uvedené ceny byly upraveny s platností od 1. 9. 2013 a 1.9.2017.

4) Platba stravného

Placení se provádí zálohově do 20. dne v měsíci na měsíc následující  převodem na účet ŠJ 27-5995860297/0100, variabilní symbol je rodné číslo strávníka, k. symbol 0308.

Jen v nezbytně nutných případech lze platit hotově v kanceláři školní kuchyně.

5) Přihlášky ke stravování

Přihlášku ke stravování si strávníci vyzvednou u vedoucí ŠJ.

6) Odhlášky ze stravování

Odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 7,30 hodin osobně nebo telefonicky na čísle – 573 375 022, 724 788 182. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. Další dny je nutno obědy odhlásit nebo hradit celkovou cenu oběda (bez dotace), tj. za cenu pro „cizí strávníky“. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 

7) Bezkontaktní čip

Čip obdrží strávník u paní Ing. Evy Šušlíkové za úhradu 115,-   při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného.
Jeho ztrátu je žák ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři ŠJ a zakoupit čip nový.

8) Stav konta

Každý strávník může zjistit stav svého konta osobně - v kanceláři ŠJ ( v pracovní dny od 7,30 hodin do 13,30 hodin nebo telefonicky na tel. čísle 573 375 022.
Internetem – www.strava.cz (nutno aktivovat u vedoucí školní jídelny).

 

9) Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:
nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok, převést zůstatek na konto sourozence, vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu v měsíci červnu nebo převedením na vlastní konto v měsíci červenci.

10) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

11) Jídelní lístek

Je vyvěšen ve školní jídelně u vchodu do ŠJ, na informační nástěnce ve škole, na internetových stránkách školy.

11) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí nebo s ředitelkou školy.

12) Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je zakázáno.

  

Zpracovala: Bc. Ladislava Hořínková                          Mgr.Martina Raiserová, ředitelka školy


 

f t g m