Copyright 2018 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Logopedická prevence

Kolektivní logopedická péče (KLP) - probíhá každý den v ranním kruhu (motorika jazyka, artikulační cvičení, grafomotorická cvičení na tabuli, rytmizace básniček, říkadel)

Číst dál...

Projekt - Barevné dny

Barevné dny (celoroční projekt):

 

Projekt zahrnuje téma barev za účelem bližšího poznání, získání nových vědomostí, dovedností, postojů, názorů a prožitků. V průběhu projektu vzniknou dokumenty našich činností v podobě fotodokumentace, výtvarných prací.

Číst dál...

Hra na zobcovou flétnu

Určeno pro předškolní děti (5 -7 let). Výuka probíhá od 11:10 - 11:30 hod.

Pracujeme podle učebnic :

  • S Flétnou a zvířátky do hudební pohádky
  • Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami

Číst dál...

f t g m