Copyright 2020 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Informace o přijímacím zřízení na střední školy 2019/2020

Přínášíme Vám výběr základních informací o příjímacím řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020. Veškeré podrobnosti najdete na stránkách ministerstva školství - http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore . 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 1. termín – úterý 14. 4. 2020 a  2. termín – středa 15. 4. 2020. Odeslání přihlášek do 1. 3. 2020.

Zápisové lístky si můžete vyzvedávat v kanceláři školy v týdnu od 18. – 22. 2., vždy od 7:30 do 14:00, jindy případně po telefonické domluvě.

Přihlášku na SŠ je třeba odeslat do 1. 3. 2020.

Přihlášku žáci dostanou ve škole s vyplněnou zadní stranou. Za přední stranu a podání (odeslání) zodpovídají zákonní zástupci.

 

Číst dál...

f t g m