Copyright 2018 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Hudební výchova jinak

Dnes jsme hodinu Hudební výchovy věnovali poznávání netradičních hudebních nástrojů. Děti se seznámily s kalimbou, okarinou, dešťovou holí, brumlí, drhlem…

Číst dál...

Velikonoční dílny na 1. stupni

Jsou tu opět jedny z největších svátků v roce. S velikonočními zvyky a tradicemi se naši žáci setkávají již během výuky, také jsme se zúčastnili velikonočního programu v Muzeu Kroměřížska. Děti se samozřejmě nejvíce těší na dny volna a na pondělní velikonoční pomlázku. S Velikonocemi je ve většině domácností spjata i velikonoční výzdoba.

Číst dál...

Expedice Knihovna Kroměříž - 8. ročník

V rámci března - měsíce knihy měli žáci 8. ročníku příležitost zapojit se do velkého projektu "Knihovna 2018". Projekt propojoval více předmětů (český jazyk, literaturu, dějepis, občanskou výchovu, matematiku a angličtinu) a pokrýval široké spektrum kompetencí.

Číst dál...

MÍRY, VÁHY, ČAS, HLAVOLAMY

Na první jarní den proběhl na 1. stupni naší školy projektový den, ve kterém se žáci činnostním učením seznámili se základními veličinami a s různými měřidly.

Číst dál...

ROHY a čtení

Při vyslovení slova rohy si každý z nás představí něco jiného. Rohy nějakého zvířete, rohy stolu, rohy knihy. Málokdo by si představil, že se jedná o jednu z metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), která rozvíjí kooperativní učení a čtenářskou gramotnost.

Číst dál...

Den učitelů ve škole

Dnes se za námi zastavil pan starosta Viktor Ganjuškin a překvapil všechny pedagogy milým přáním ke dni učitelů. K panu starostovi se bouřlivým potleskem přidali i všichni žáci.

Číst dál...

f t g m