Copyright 2018 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Proč si vybrat Základní školu a Mateřskou školu Střílky.

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA ANGLIČTINY

 • Ucelený systém výuky od 1. do 9. ročníku
 • Možnost CAMBRIDGE jazykových zkoušek ve 3., 5. a 9. ročníku
 • Interaktivní a online podpora výuky
 • v 1. ročníku 1 hodina týdně
 • ve 2. ročníku 2 hodiny týdně
 • 3. – 9. ročník 4 hodiny týdně
 • Možnost doplnění výuky o volnočasové aktivity s angličtinou
 • více informací ZDE

PRVKY MATEMATIKY HEJNÉHO

 • Ucelený koncept radostného objevování matematiky.
 • Metoda podporuje samostatné uvažování žáků.
 • Výrazně pomáhá i při další výuce.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Podporujeme domácí vzdělávání (přezkoušení i možnost zúčastnit se výuky).
 • Po konzultacích s poradenským zařízením možnost individuálních úprav výuky.
 • Systém práce s nadanými žáky.

ŠKOLA RODINNÉHO TYPU

 • Spojené třídy výhodou. V celostátním srovnání mají žáci z malotřídních škol lepší výsledky.
 • Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup.
 • Menší počet žáků ve škole přispívá ke klidnější a přátelštější atmosféře.

METODY KRITICKÉHO MYŠLENÍ PODPORUJÍCÍ ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

 • Vyškolený pedagogický tým zařazuje metodiku kritického myšlení napříč předměty.
 • Čtenářská gramotnost jako klíč ke zpracovávání informací a celoživotnímu vzdělávání.
 • Čtenářské kluby pro všechny věkové kategorie.

ROZVOJ LOGICKÉHO MYŠLENÍ

 • Napříč předměty podporujeme rozvoj logického myšlení
 • Klub deskových her – strategické myšlení, kooperace a rozvoj volních vlastností.
 • Využití prvků Hejného matematiky

SKUPINOVÁ A PROJEKTOVÁ VÝUKA

 • Na některé předměty a projekty záměrně spojujeme žáky z více tříd.
 • Učíme pro život – propojujeme poznatky z více předmětů.
 • Učíme se spolupracovat a naslouchat si.

RANNÍ A ODPOLEDNÍ DRUŽINA

 • Zajištění pobytu ve škole od 6:30 do 16:00.
 • Vyzvedávání žáků u autobusu.
 • Po dohodě lze v odpolední družině zajistit pomoc s přípravou a domácími úkoly.

SVAČINKY V JÍDELNĚ

 • V rámci školní jídelny zajišťujeme zdravé svačinky.
 • Jednoduchý a levný způsob, jak zajistit žákům dopolední svačinu.
 • více informací ZDE.

POHYBOVÉ PŘESTÁVKY NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI

 • 2x denně možnost pobytu na čerstvém vzduchu.
 • Až 30 minut pohybu v přírodě denně, což jsou prakticky 2 hodiny tělesné výchovy navíc.
 • K dispozici sportovní vybavení a pro menší děti atrakce na dětském hřišti.
 • vice informací ZDE.

RODIČE VÍTÁNI

 • Otevřená komunikace s rodiči.
 • Partnerský způsob, zaručujeme, že neprobíráme prospěch a chování žáka před ostatními rodiči.
 • Rodiče včas a podrobně informujeme, co a kdy se ve škole děje.

VÝUKA V PŘÍRODĚ

 • Využíváme přírodu v okolí školy.
 • Speciální projekty i běžná výuka pod širým nebem.
 • Příroda v přímém přenosu, ne z obrázků a učebnic.

VŠE V JEDNÉ BUDOVĚ

 • Učebny, jídelna, družina i tělocvična pod jednou střechou – bezpečné prostředí.

VÝUKA HRY NA FLÉTNU OD 1. ROČNÍKU

 • V rámci hodin hudební výchovy
 • Pro zdravé dýchání
 • Rozvoj hudebního cítění

ŠIROKÁ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

 • Sportovní volnočasové aktivity
 • Aktivity s cizím jazykem
 • Rukodělné činnosti, výtvarné kroužky
 • Pěvecký kroužek
 • Myslivecký kroužek, atd.
f t g m