Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

STRAVOVÁNÍ

Telefon do školní kuchyně 573 375 022.

Cena stravného od 1. 9. 2017 (na základě vyhlášky 463/2011Sb.,o školním stravování)

Cena je určena věkem, který strávník dosáhne do konce školního roku, ne třídou, kterou navštěvuje.

3 až 6 let – 8+ 16 + 6 = 30 Kč + 3 Kč pitný režim = 33 Kč  

6 až 7 let – 9 +18 + 6 = 33 Kč + 3 Kč pitný režim = 36 Kč

7 až 10 let – 20 Kč

11 až 14 let – 22 Kč

15 a více let – 24 Kč

Svačinky:

7 až 10 let – 11 Kč

11 až starší 15 let – 13 Kč

Placení stravného za obědy – platí se zálohově na měsíc dopředu do 20. dne v měsíci.

Výše záloh:

děti v MŠ 3 – 6 let   660 Kč, děti v MŠ starší 6 let   740 Kč,

7 - 10 let   440 Kč, 11 – 14 let   480 Kč,15 a více let   500 Kč.

Vyúčtování se provádí 1 x ročně v měsíci červenci nebo na požádání.

 Stravné je možné uhradit na účet školní jídelny 27 – 5995860297/0100 ,

  1. symbol 0308,v. symbol- rodné číslo dítěte nebo hotově ve ŠK denně od 7 – 13 hodin. Žádáme rodiče, aby zkontrolovali dostatečnou výši zálohy.

 Veškeré otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 7. 30 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává stravné v plné výši.

V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 10.50-11.10 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do nosiče ve školní kuchyni. Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit!

V případě vysokého navýšení cen potravin si ZŠ a MŠ vyhrazují právo zvýšit poplatky stravného dle aktuální potřeby.

 Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon § 3.

 Ředitel mateřské školy může, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

f t g m