Copyright 2023 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Návrh rozpočtu na rok 2023

Zveřejňujeme navrhované výdaje na rok 2023 - příspěvek od zřizovatele - rozpočet USC, návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.

 

Navrhované výdaje na rok 2023 – příspěvek od zřizovatele – rozpočet ÚSC

 

Účet

Náklady 

 

2023

501

Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby

25.000

501

Spotřeba materiálu - čisticí prostředky

65.000

501

Spotřeba materiálu - předplatné

10.000

501

Spotřeba materiálu - ostatní materiál

90.000

501

Učební pomůcky

20.100

501

Drobný majetek do 3 tisíc

40.000

501

Nákup potravin- pracovní činnosti – vaření

20.400

502

Spotřeba elektrické energie

500.000

502

Spotřeba vody

170.000

502

Spotřeba plynu

1,400.000

511

Opravy a udržování

50.000

511

Revize nářadí a zařízení

35.000

512

Cestovné

10.000

518

Telefonní poplatky

40.000

518

Poplatky za internet

18.000

518

Správa a provoz ICT

18.000

518

Ostatní služby

135.000

518

Poštovní poplatky

4.000

518

Zpracování účetnictví a mezd

192.000

518

Bankovní poplatky

9.000

518

Plavecký výcvik

50.000

518

Lyžařský výcvik – doprava

30.000

521

Mzdové náklady (DPP,DPČ)

30.000

521

Mzdové náklady + odvody

40.000

13.500

527

Zákonné sociální náklady - pracovní oděvy, obuv

4.000

527

Školení, semináře

5.000

525

Pojištění Kooperativa (za zaměstnance)

58.000

551

Odpisy dlouhodobého majetku

50.000

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

95.000

569

Ostatní finanční náklady-úraz spoluúčast

5.000

569 

Pojištění osob a majetku

20.000

CELKEM

 

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

 

3,252.000,- Kč

   

 

     
     

Zpracovala: Zdenka Plachá 12.11.2022

 

     

Schválila: Mgr. Martina Raiserová  12.11.2022

 

 

 

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace, IČ: 70980489

Číslo účtu

 

Název účtu

Částka Kč

Doplňková činnost

Náklady ÚSC

     

501

Spotřeba materiálu

270.500,-

330.136,-

502

Spotřeba vody, plynu a el. energie

2,070.000,-

35.000,-

511

Údržba a opravy, revize

85.000,-

90.770,-

512

Cestovné

10.000,-

0,-

518

Služby

496.000,-

120.770,-

521

Mzdové náklady

70.000,-

58.860,-

524

Zákonné sociální náklady (SP, ZP, FKSP)

13.500,-

21.480,-

525

Pojištění zaměstnanců Kooperativa

58.000,-

253,-

527

Zákonné sociální náklady

9.000,-

1.203,-

551

Odpisy dlouhodobého majetku

50.000,-

0,-

558

DDHM

95.000,-

0,-

569

Ostatní finanční náklady

25.000,-

0,-

501-569

Náklady MŠ a školní družina

168.000,-

0,-

       

Náklady SR

     

521

Mzdové náklady

13,900.000,-

0,-

524

Odvody SP a ZP

3,447.200,-

0,-

527

Zákonné a sociální náklady

278.000,-

0,-

501

ONIV

245.000,-

0,-

       

Náklady DČ

Náklady z doplňkové činnosti

 

658.472,-

       
 

 

NÁKLADY ÚSC, SR CELKEM

 

 

21,290.200,-

 

Výnosy ÚSC

     

609

Úplata za zájmové vzdělávání - školní družina

48.000,-

 

609

Předškolní vzdělávání  MŠ

120.000,-

 

672

Dotace ÚSC

3,252.000,-

 
       

Výnosy SR

     

672

Dotace SR

17,870.200,-

 
       

Výnosy DČ

     

602,603

Výnosy z doplňkové činnosti

 

678.130,-

 

 

VÝNOSY ÚSC, SR CELKEM

 

 

21,290.200,-

 

 

ZISK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

 

19.658,-

Vypracovala dne 12.11.2022  Zdenka Plachá               Schválila dne 12.11.2022 Mgr. Martina Raiserová

 

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace, Koryčanská 47, 76804, IČ: 70980489

Návrh rozpočtu v Kč (plán výnosů a nákladů) na rok 2023

Rok

Příspěvek zřizovatele

Příspěvek MŠMT

Vlastní výnosy

Náklady

2023

3,252.000,-

17,870.200,-

168.000,-

21,290.200,-

Návrh - střednědobý výhled rozpočtu v Kč (plán výnosů a nákladů) na období 2024 až 2025

Rok

Příspěvek zřizovatele

Příspěvek MŠMT

Vlastní výnosy

Náklady

2024

3,300.000,-

18,000.000,-

158.000,-

21,458.000,-

2025

3,300.000,-

18,000.000,-

150.000,-

21,450.000,-

Zpracovala : Zdenka Plachá   12.11.2022

Schválila : Mgr. Martina Raiserová   12.11.2022

 

Dokument ve formátu PDF - k nahlédnutí ZDE.

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.