Copyright 2020 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Zájmové kroužky 2019-2020

Nabídka zájmových kroužků je i letos velmi bohatá. Žáci si mohou vybrat umělecké aktivity, řemeslné aktivity, kroužky na podporu studia, sportovní a dovedností aktivity - zkrátka, naše škola žije i po vyučování.

 

Číslo

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Den a hodina konání

 

1.

Angličtina pro 2. stupeň - doučování

M. Prchlík

Středa 14:20 – 15:00

Reg.poplatek 100,-Kč

2.

Čtenářský klub

P. Tkáčová

čtvrtek 14:30 – 16:00

Reg.poplatek 100,-Kč

3.

Dramatický kroužek pro 1. stupeň

D. Stančík

pátek 12.35 – 13:20

Reg.poplatek 100,-Kč

4.

Hra na flétnu - začátečníci

M.Prachařová

pátek 11:45 – 12:30

Reg.poplatek 100,-Kč

5.

Korálkování 1.ročník

P. Tkáčová

pondělí 11:45-12:30

Reg.poplatek 200,-Kč

6.

Korálkování 2. – 5.ročník

P.Tkáčová

pondělí 12:30 – 13:20

Reg.poplatek 200,-Kč

7.

Myslivecký kroužek

M.Kulich

 čtvrtek 14.00 – 14.30

Reg.poplatek 100,-Kč

8.

Pěvecký kroužek

5.-9.ročník

B. Šušlíková

pondělí 13:30 -14:30

Bez platby

9.

Pohybové hry pro 1., 2. a 3. ročník

M. Bělovský

čtvrtek 11:30 – 12:15

Reg.poplatek 100,-Kč

10.

Pohybové hry pro 4. a 5.ročník

M.Bělovský

středa 12:35 – 13:20

Reg.poplatek 100,-Kč

11.

Studijní kroužek pro 2.stupeň

M. Prchlík

pátek 13:35 – 14:20

Bez platby

12.

Taneční kroužek pro 1.stupeň

A.Coufalová

pátek 13:25 – 14:10

Reg.poplatek 100,-Kč

13.

Volejbal pro 2.stupeň

M. Bělovský

pondělí 15:00 – 15:45

Reg.poplatek 100,- Kč

14.

Výtvarný kroužek pro 1.stupeň

P.Tkáčová

úterý 12:30 – 13:20

Reg.poplatek 100,-Kč

15.

Zdravotnický kroužek pro 1.stupeň

E. Śušlíková

středa 13:25 – 14:10

Reg.poplatek 100,-Kč

f t g m