Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Jak jsme si připomněli 100-leté výročí republiky

Významné dějinné události, které si letos přimonímáme, jsme dlouhodobě zařazovali do výuky a probírali. Vyvrcholením této práce byl 25. říjen 2018. Během dopoledne se uskutečnil projektový den. Děti pracovaly v týmech, koordinátorem týmu byl vždy žák devátého ročníku.

Každý tým se zaměřil na jedno téma spojené se vznikem Československa a jedno téma odkazující k „osudovým osmičkovým rokům“ v českých dějinách. Projekt žáky velmi zaujal, pracovali s nadšením a výsledky své práce na závěr představili svým spolužákům.

Odpoledne jsme se spolu s obyvateli naší obce připojili k celonárodnímu projektu Stromy svobody 1918 – 2018 a vysadili jsme před budovou školy lípu srdčitou. K této celostátní akci jsme připojili svou vlastní aktivitu. Co bylo před sto lety víme, ale co budou naši potomci vědět o našem každodenním životě? Proto jsme se rozhodli zaznamenat krátké vzkazy a umístit je do časové schránky, kterou jsme pečlivě ukryli pod zemí tak, aby zůstala zachována našim potomkům i za sto let. Je krásné si představit, jak budou naši potomci stát za sto let pod námi zasazenou lípou, pročítat naše vzkazy, vzpomínat na nás – své předky a usmívat se.

strilky 2018 001

strilky 2018 003

strilky 2018 005

strilky 2018 007

f t g m