Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Dopravní výchova - dopravní hřiště Kroměříž

Dopravní výchovu zařazujeme už od prvního stupně. V rámci návštěv na dopravním hřišti v Korměříži žáci získávají také průkazy cyklisty.

 

Na stránkách společnosti BESIP se můžeme dočíst, že:

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 povinně vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR. Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

I na naší škole se dopravní výchově věnujeme a připravujeme děti na to, že jsou účastníky silničního provozu. Vrcholem příprav a snažení je výjezd na dopravní hřiště, kde děti skládají teoretické testy ze znalostí dopravních předpisů a praktické jízdy na kolech.

Čtvrťáci pravidelně jezdívají na dopravní hřiště do Kroměříže a dosahují velmi dobrých výsledků jak v praktických jízdách tak v testech a tak si po zásluze odvážejí své průkazy cyklisty.

 

Další fotografie jako obvykle ve fotogalerii.

f t g m