Copyright 2021 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Úplata školního stravování

Organizace, způsob, podmínky a úhrada školního stravování

 • Školní stravování dětí je zajištěno školní kuchyní při ZŠ a MŠ Střílky. Veškeré záležitosti týkající se školního stravování projednává zástupce dítěte s vedoucí školní jídelny paní Martinou Měřičkovou a vedoucí učitelkou MŠ.
 • Školní kuchyně poskytuje a zajišťuje běžné stravování podle platných norem. 
 • Strava je přepravována výtahem, přímo z kuchyně školní jídelny do prostor mateřské školy.
 • Porce oběda vydají dětem učitelky mateřské školy, v časovém rozmezí podle rozvrhu skupin a tříd mateřské školy v prostorách mateřské školy.
 • Výdej přesnídávek a odpoledních svačin je prováděn v době stanovené denním organizačním řádem. Děti mají možnost určit si velikost porcí. Porci si samy vybírají a ukládají na talíř. Děti do jídla nenutíme.
 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní kuchyně.
 • Přihlašování dětí na stravování je možné ve třech variantách:
  1) pouze na dopolední svačinku (rodiče si musí vyzvednout dítě do 11:30 hodin)
  2) na dopolední svačinu a oběd
  3) na celodenní stravu


Odhlašování dětí:
Zákonní zástupci odhlašují dítě ze stravy den předem u vedoucí školní jídelny nebo přes informační systém školní jídelny. Pokud nestačí dítě odhlásit v tomto termínu, mají možnost odebrat neodhlášenou stravu do vlastních nádob ve školní jídelně do 11.45 hodin a to pouze první den nepřítomnosti dítěte (§ 4, odst. 9, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

• Ve výjimečných případech lze nahlásit změnu do 7:00 hodin na telefonní číslo: 573 375 022 – školní jídelna.
• Cenu stravného určuje školní jídelna základní školy v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Úhrada stravného:
Stravu hradí zákonní zástupci dětí vždy zálohově, termín splatnosti zálohy je do 15. dne v měsíci, přeplatky se vracejí v lednu a červenci. Stravné na měsíc září, říjen je nutné uhradit do 15. 9. daného školního rou na účet školy 27 – 5995860297/0100, k. s. 0308, v. s. – rodné číslo dítěte. Hotovostní platby nejsou možné. Kdo nebude mít zaplaceno stravné na příslušný měsíc, bude odhlášen ze stravování do té doby, než stravu zaplatí nebo předloží doklad o zaplacení.

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.