Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Zápis o volbě zástupce pedagogů do školské rady - červen 2021

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – Zápis o volbě pedagogických pracovníků školy

Příprava voleb:

 Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 28. 5. 2021. Ve stanoveném termínu pro podání návrhů na kandidáty do školské rady byl podán jeden návrh: Mgr. Irena Bušová

 

Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

Ing. Radovan Jůzl. Ph.D.

Mgr. Klára Horáková

Mgr. Michal Prchlík

 

Volby proběhly dne 22. 6. 2021. Dostavilo se 17 pedagogických pracovníků, účast je zaznamenána podpisy na prezenční listině – pedagogická rada 22. 6. 2021. Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Paní Mgr. Irena Bušová byla zvolena 100% hlasy do školské rady pro volební období 1.9.2021 do 31.8.2024.

 

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.

 

Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán ředitelce školy, zvoleným zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli. Zároveň byl zveřejněn.

 

Podpisy členů volební komise

 

Ing. Radovan Jůzl, Ph.D

 

Mgr. Klára Horáková

 

Mgr.Michal Prchlík

 

Ve Střílkách dne 22 6. 2021 Mgr. Martina Raiserová

ředitelka školy

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.