Copyright 2021 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Tematický výukový den: Tři králové

První školní den kalendářního roku v ZŠ Střílky dne 6. ledna 2020 patřil tematické výuce Tři králové. Den jsme zahájili společně v jídelně školy, kde nás do svátku tohoto dne zasvětili křesťanští představitele Střílek – katolický kněz P. Jaroslav Štancl a pravoslavný kněz Otec Kliment – pan Petr Koutný. Děti se tak dověděly, že ne všichni se řídí tzv. gregoriánským kalendářem a proč dnes 6. ledna pravoslavným věřícím začínají Vánoce.

Po objasnění tématu dne a dotazech hlavně na pravoslavného kněze pana Koutného zazpívala děvčata, jež chodí do pěveckého sboru ZUŠ Zdounky pobočka Koryčany píseň z repertoáru Spirituál kvintetu Z Betléma se ozývá. Pak následovalo divadlo Tři králové, které nacvičili žáci školy navštěvující místní Folklorní krúžek Súsedé. Toto divadlo i s kostýmy si pak vyzkoušely zahrát všechny děti všech skupin v rámci týmové práce v jednom ze šesti center aktivit.

Ostatní centra se týkala vědomostních dovedností, kde se propojovaly znalosti z českého jazyka, matematiky, prvouky, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu dle diferenciace podle věku. Na dalších dvou stanovištích se promítal dokument české televize Naše tradice – Tři králové a probíhala zde také reflexe Vánoc s dárky a zážitky z vánočních prázdnin. Některé skupiny stihly i rukodělné centrum, kde jsme si vyrobili tříkrálovou korunu, krále z kelímku nebo postavili hrad z kelímků.

Na závěr bych poděkovala všem učitelům ZŠ Střílky za spolupráci, obci Chvalnov - Lísky za půjčení divadelních kostýmů a rodině pana Jana Melichara, která obci Chvalnov - Lísky darovali právě kostýmy pro tři krále. Připojuju pro ilustraci anonymní reakce žáků z reflexe dne.

1. Co jsem se dnes nauši/naučila?
– Třeba to, že K+M +B nejsou jména Kašpar, Melichar a Baltazar, ale Kristus žehnej tomuto domu.
- význam darů
- že myrha se píše –s y
- že těch králů mohlo být víc než jenom tři

2. Co se mi líbilo?
- nejvíc se mi líbilo nacvičování divadla
- vše
- vyrábění – hrad z kelímků
- dělání korun ve výtvarce
- vše
- mě nejvíc potěšilo, že jsme se něco naučili o třech králích a že naše představení dobře dopadlo a za to tento den přece stál – nebo ne?

3. Co bych změnil/změnila na dnešním dni?
Převládlo - nic, ale našli se i jedinci, kteří sdělili konstruktivní kritiku a ta nám pomůže v organizaci dalších podobných projektů
- rozdělení skupin, chtěla bych den trávit ve své třídě, tam plnit ty úkoly a nebýt s ostatními staršími a mladšími žáky
- rozdělení týmů
- abych přesně věděla, kam mám jít a kdy
- aby nám víc pomáhali učitelé při plnění úkolů
- že když někteří žáci něco říkali, tak to říkali moc rychle a pak jim nebylo moc rozumět
- asi nic, byl to moc fajn den a chtěla bych, aby takových dnů bylo víc
- nic protože skoro každý den se věnujeme učení, ale já si myslím, že když máme projektové dny, tak se za ten den zase něco naučilo a určitě nejsem jediná, že se taky někdo něco naučil a určitě si to užil jako já.

Zapsala Mgr. M. Sobotková

kralove 2019 001

kralove 2019 003

kralove 2019 004

kralove 2019 002

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.