Copyright 2023 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Skvělá novinka v ZŠ Střílky - možnost kombinovaného vzdělávání

Co je kombinované vzdělávání?

  • nová možnost vzdělávání na Základní škole ve Střílkách,
  • kombinujeme domácí a školní učení,
  • společně naplánujeme, které učivo si žák osvojí ve škole a na kterém bude pracovat doma,
  • objem a požadavky učiva jsou stejné jako při denním vzdělávání, žák si pouze volí různá prostředí (ve škole, doma),
  • žáky na kombinovaném vzdělávání podpoříme i v online prostředí širokou nabídkou studijních materiálů a instrukcí,
  • skvělá možnost, jak spojit časově náročnější aktivity (sport, uměleckou dráhu, rozvoj nadání apod.) s povinným vzděláváním.

 

Pokud vás kombinované vzdělávání ve Střílkách zaujalo, prosím kontaktujte nás co nejdříve.

Kombinované vzdělávání – nová možnost způsobu vzdělávání na Základní škole ve Střílkách

Od září 2021 budou mít žáci Základní školy Střílky možnost využít výhod kombinovaného vzdělávání. Aplikujeme to nejlepší z prezenční i distanční výuky a vytváříme novou možnost pro moderní způsob vzdělávání.

Co je kombinované vzdělávání?

Zavření škol a přechod na vzdálenou výuku nám ukázal, že je mnoho věcí, pro které je výhodná přítomnost ve škole, ale jsou i témata, která lze s vhodnou podporou zvládnout samostatně a vzdáleně. Kombinovaná forma našim žákům umožní využít výhod běžného prezenčního způsobu výuky a obohatit ho o to, co fungovalo při distanční formě. 

Žák, jehož zákonní zástupci se rozhodnou pro možnost kombinovaného vzdělávání, si spolu s třídním učitelem a ostatními pedagogy stanoví svůj měsíční studijní plán, kde určí, které učivo žák projde formou prezenčního vzdělávání (ve škole podle běžného rozvrhu třídy) a které učivo zpracuje formou vlastního učení doma s distanční podporou. V rámci studijního plánu si také stanoví časový rozvrh, kdy bude žák přítomen ve škole a kdy bude studovat z domova. Studijní plán je vlastně dohoda mezi učiteli a žákem, která zohledňuje jak náročnost probíraných témat, tak dosavadní učební výsledky žáka. Žáci na kombinovaném vzdělávání budou hodnoceni podle stejných kritérií jako ostatní žáci. 

Jaké jsou nyní možnosti vzdělávání na Základní škole Střílky?

Prezenční vzdělávání je běžná forma, kterou se učí naprostá většina z našich žáků a dobře ji znáte. Žáci mají stanovený rozvrh a mají veškerou podporu ve všech předmětech přímo ve škole. Díky odbornosti a nadšení našich pedagogů a díky tomu, že využíváme kvalitní a moderní výukové metody, dokážeme vytvářet zajímavou výuku a čas strávený ve škole má pro naše žáky smysl. 

Individuální vzdělávání je zvláštní forma vzdělávání, kterou si vybralo několik našich žáků. Žák studuje doma zcela samostatně především za podpory rodičů a do školy dochází jen na pololetní přezkoušení (pohovor). Žákům na individuálním vzdělávání také poskytujeme metodickou podporu, ale hlavní zodpovědnost za kvalitu a výsledky vzdělávání leží na rodičích. 

Nyní vám nabízíme novou možnost kombinovaného vzdělávání. Žáci na kombinovaném vzdělávání se mohou částečně učit společně ve škole a částečně sami doma (především u mladších žáků očekáváme i zde zvýšenou podporu rodičů). Konkrétní rozvržení studia si žáci pravidelně stanovují ve svém studijním plánu, který si dohodnou se svými vyučujícími podle toho, jakou podporu potřebují a jak se jim daří se rozvíjet. 

Pokud Vás tato možnost oslovila, chcete vědět víc a případně máte zájem o kombinované vzdělávání, prosím kontaktujte nás a rádi s Vámi probereme další podrobnosti a možnosti. 

 

child 3231933 1920

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.