Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do mateřské školy ve Střílkách proběhne ve středu 7. května 2024 od 9:00 do 16:00. Přihlášku a další informace najdete ZDE

2024 Zapis MS Strilky web

 

Místo zápisu: budova mateřské školy (Koryčanská 47, Střílky)

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte:

- kopie rodného listu dítěte

- průkaz totožnosti zákonného zástupce

- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

- doklad o očkování (součást přihlášky)

 

Povinné předškolní vzdělávání: pro dítě, kterému bude 6 let v termínu od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025, je povinné předškolní vzdělávání.

 

Počet dětí, které je možné přijmout: 13 celkem (v obou třídách).

 

Kritéria pro přijetí: najdete ZDE.

 

Průběh zápisu:

Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání, písemně formou vyplněné přihlášky.

Pokud Vám termín zápisu nevyhovuje, je možné dohodnout jiný termín v době od 2. do 16. května 2024.

Na základě podané žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo. Vaše registrační číslo Vám obratem sdělíme.

V souladu s par. 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí nebo odkladu ke školnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům k rozhodnutí a to dne 17. května 2024 od 8:00 do 12:00.

Nejpozději dne 31. května 2024 bude zveřejněn výsledek zápisu - registrační čísla přijatých žáků. Výsledek najdete na webových stránkách školy a bude také vyvěšen u vstupu do budovy (na veřejně dostupném místě) po dobu minimálně 15 dnů.   

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.