Copyright 2022 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Tematický plán školní družiny 2021-2022

ŽIJEME V SRDCI EVROPY

Tento školní rok se ponese v duchu cestování po naši krásné ČR- celoroční téma bude Žijeme v srdci Evropy. Seznámíme se se základními údaji a zajímavostmi, budeme zjednodušeně pracovat s turistickými průvodci, mapou, atlasem. Podrobněji se zaměříme na naše blízké okolí- prostudujeme knihy o Střílkách a  Chřibech.

Pro každý den v týdnu je určena činnost, kterou si tentokrát děti budou moci vybrat. Tato činnost bude v daném dnu převládat.

Den hudební- zpěv s kytarou, možnost hry na flétnu a na klavír pod dohledem vychovatelky, hudebně pohybové hry, soutěže ve zpěvu a tanci...

Den sportovní- pobyt v tělocvičně, míčové hry a gymnastika, pobyt v přírodě, turistika.

Den tvoření- korálkování, výtvarná a pracovní činnost, výroba hlavolamů.

Den deskových her- hra společenských her, soutěže, pexesiáda, karetní kouzla...

Den čtenářský- rozvoj čtenářských dovedností, práce s encyklopedii, turistickými průvodci, četba a dramatizace pohádek, pantomima, divadlo.

Před každými činnostmi a akcemi jsou děti poučeny o bezpečnosti a vhodném chování.

 

ZÁŘÍ

Uvítání nových dětí do ŠD.

Seznámení se školním řádem a řádem ŠD- bezpečnost.

Vymýšlíme pravidla ŠD.

Provoz školní jídelny- hygiena, stolování...

Pohyb a pobyt venku- poučení o bezpečnosti.

Zahájení celoročního projektu Žijeme v srdci Evropy.

Poloha ČR, práce s atlasem a mapou ČR.

Prázdninové zážitky- vyprávíme si, které části naši ČR jsme navštívili, malujeme.

Rozloučení s létem- soutěže, diskotéka, malování na obličej.

 

ŘÍJEN

Podzimní výzdoba družiny

Zajímavá místa v blízkém okolí. Seznámení se s literaturou popisující okolí Střílek a Chřiby.

Pohybové dovednosti: skákání přes švihadlo, kotrmelec, hry s míčem – házení, chytání

Kniha Městečko Střílky. Četba lidových pověstí.

Procházka na hrad.

Podzimní výzdoba družiny.

Poznáváme plody podzimní přírody- malujeme je.

Drakiáda- výroba draků, soutěže.

 

LISTOPAD

Jaké hrady a zámky jsme navštívili?

Pexesiáda- soutěž. Pexeso Hrady a zámky.

Dušičky, příběh o sv. Martinovi, Lampionový průvod.

Pozorujeme proměny přírody.

Procházka po zámeckém parku, vytváření mandaly z listů a šišek.

Dopravní značení- jeho význam. Poznávání dopravních značek

Četba knihy na pokračování- Městečko Střílky.

 

PROSINEC

Příroda se připravuje na zimu.

Beseda: Advent a vánoce- tradice, význam, zvyky.

Turistika- jaké hory v ČR máme? Pravidla bezpečnosti pohybu na horách.

Předvánoční výzdoba.

Výroba vánočních přání a dárečků.

Zpěv koled, písně se zimní tématikou.

 Zdobení vánočního stromečku pro ptáčky.

 

LEDEN

Zdravověda – zdravý životní styl – správná strava, pohyb, spánek.

Četba knihy Chřiby záhadné a mytické.

Pověsti o hradu Cimburk.

Soutěž Česko- otázky a odpovědi.

Stopy zvěře a ptáků ve sněhu.

Zimní sporty- vybavení.

Jak se žije v polárním páse- Grónská písnička, Eskymáci.

 

ÚNOR

Hlavní město- Praha.

Desková hra V kostce! Praha.

Pohybové dovednosti – rovnováha, akrobacie.

Masopustní karneval- zvyky a tradice.

Sv. Valentýn- výroba srdíček z korálků a drátku.

Vizitka naší rodiny- povolání rodinných příslušníků.

Kouzla a čáry- jednoduché kouzlení a optické klamy.

 

BŘEZEN

Zajímavé přírodní útvary- jeskyně, vodopády…

Měsíc knihy- návštěva knihovny.

Moje nejoblíbenější kniha.

Jarní výzdoba družiny.

Básničky a písničky o jaru, jarní pranostika.

Probouzení přírody, hledání prvních jarních květin.

Malujeme, modelujeme, stříháme a lepíme- téma jaro.

Oslava prvního jarního dne.

 

DUBEN

Chráněné krajinné oblasti, národní parky a přírodní rezervace.

Dopravní výchova - značky, semafory, chování na silnici.

Zdravověda – první pomoc, důležitá tel.čísla

Den ptactva- návrat ptáků ze zimních krajin.

Velikonoce- lidové zvyky.

Velikonoční dílna.

Soutěž ve skládání puzzlí.

Návštěva bylinkové zahrádky v zámeckém parku.

Den země- povídáme si o ekologii, chráníme přírodu.

 

KVĚTEN

Cykloturistika, vodáctví- bezpečnost.

Lázeňská města v ČR.

Vycházka po obci- chování na chodníku, přechodech.

Exkurze v zámecké zahradě- poznávání bylinek.

15.5. Mezinárodní den rodiny- tradice, zvyky, vztahy...

Rozkvetlé stromy, rozkvetlá louka.

Malování vodovkami- rozkvetlá louka.

 

ČERVEN

Památky Unesco v ČR.

Plánování výletních prázdninových tras.

Modelování z písku.

Malování suchými křídami na plácku u školy.

Den dětí- soutěže, malování na obličej.

Moje kolo- bezpečnost, vybavení...

Sportovní hry a soutěže v přírodě.

Stavba domečků z přírodních materiálů, hledání skřítků.

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.