Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Rozhodnutí o přijetí ke školnímu vzdělávání na šk. rok 2019/2020.

Pro zákonné zástupce zveřejňujeme identifikační čísla žáků, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání na naší škole pro školní rok 2019/2020. 

 seznam prijatych zaku podepsáno page 001

f t g m