Copyright 2020 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Nejbohatší ekosystémy planety

Další beseda o nejbohatších ekosystémech planety Země se v naší škole uskutečnila v úterý 22. října. Manželé Vymazalovi nám vyprávěli o tom, co je nového v rezervaci Green Life na ostrově Sumatra a o rozšíření ochranářských aktivit do africké Ugandy. Podívali jsme se na zajímavé záběry z fotopastí nainstalovaných v Asii, Africe i v nedalekých Bílých Karpatech.

Beseda u starších žáků se pak poněkud nečekaně, ale spontánně stočila na nakládání s odpady. Třídění odpadů je pro většinu z nás už naštěstí samozřejmostí. Nejde však jen o správné třídění. Velkou část odpadů tvoří obaly, ve kterých si nosíme domů z obchodů nové zboží. Přemýšleli jsme společně nad tím, jak množství obalů snížit. Nejlepší obal je samozřejmě ten, který  vůbec  domů nepřineseme a tak se z něj nestane odpad. V naší obci sice nemáme bezobalový obchod, přesto existují způsoby, jak se vyvarovat každodenního vyhazování jednou použitých plastových obalů, například nákupem pečiva s vlastní látkovou taškou.

Tato spontánní debata byla určitě přínosná, protože mnozí žáci si uvědomili, že je skutečně možné snížit množství plastových obalů., každý však musí začít sám u sebe. A kdo chce, ten přece může!!!

ekobeseda2019

f t g m