Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Projektový den na 1. stupni - Lidské tělo

Na 1. stupni jsme se dva týdny ve výuce věnovali lidskému tělu. Získané znalosti děti využily při projektovém dni. Utvořily 6 skupin napříč ročníky a celý den se snažily získávat body a s pomocí encyklopedií pracovaly na vybraném tématu.

Tématy byly soustavy lidského těla a smysly. Děti si také mohly vyzkoušet svůj čich, hmat, sluch a rozluštit Braillovo písmo.
Projekt byl zakončen prezentací témat před všemi a testem. Vyhodnoceny byly nejlepší skupiny a také děti, které se zúčastnily soutěže o největší zajímavost o lidském těle. Děti hodnotily celý den velmi kladně a pedagogové je mohli jen chválit za skvělou spolupráci a osvojené znalosti.

lidske telo 2019 001

 

lidske telo 2019 002

 

lidske telo 2019 003

 

lidske telo 2019 004

 

lidske telo 2019 005

 

lidske telo 2019 006

 

lidske telo 2019 007

f t g m