Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Zkouška cyklisty pro žáky 4. ročníku

Zákon stanovuje cyklistům minimální věk pro samostatnou jízdu na pozemních komunikacích na 10 let (mladší 10 let smí jezdit jen pod dohledem osoby starší 15 let). Proto se letošní čtvrťáci pravidelně 1x za 14 dní ve středu po vyučování připravovali od října 2017 na zkoušku, aby získali „Průkaz cyklisty“.

Příprava je opravdu velmi náročná – musíte zvládnout pravidla provozu na pozemních komunikacích, správně odpovědět na testové otázky, znát značky, řešit křižovatky, dopravní situaci na DDH.

Teoretická výuka žáků probíhala v hodinách přírodovědy, v dopravním kroužku, využívali jsme počítačové programy, praktický výcvik byl na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži.

Den D byl 24. 5. 2018. Ještě cestou autobusem to žákům nedalo a opakovali si testové otázky, některá pravidla, nervozita stoupala.

Jak to dopadlo? Skvěle. Všichni žáci závěrečný test a praktickou zkoušku úspěšně složili, byli dokonce policisty pochváleni za vzorné chování.

Blahopřejeme všem čtvrťákům k získání Průkazu cyklisty.

Mgr. Jana Drápalová

v3 1

v1 1

f t g m