Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Odpoledne pro rodiče a děti květen 2018

Škola sice patří především dětem, ale rádi v ní uvítáme i rodiče. Jedno krásné květnové odpoledne tak mohli rodiče strávit spolu s dětmi ve škole a dozvědět se spoustu informací, zábavnou formou zažít něco z výuky a finančně přispět na dobrou věc.

Celé odpoledne zahájila Mgr. Havrlantová, odborná konzultantka pro cizí jazyky, která nás seznámila s výhodami výuky angličtiny podle systému Cambridge English. Dozvěděli jsme se třeba to, jakou podporu získají žáci na prvním stupni a také, že učebnice jsou lokalizované přímo pro Českou republiku. Nejen, že se žáci budou učit o věcech, které jsou jim blízké, ale třeba i výběr gramatiky a cvičení zohledňuje to, s čím právě čeští studenti mívají problémy.

odpoledne2018003

Poté vystoupila paní ředitelka Mgr. Raiserová a diskutovala s námi o tom, co se zatím ve škole zvládlo a tom, co je v plánu do budoucna. Dozvěděli jsme se tak třeba o úspěšném čerpání dotací z EU i o možnostech elektronických učebnic a dalších plánech rozvoje.

odpoledne2018004

Pak už jsme se rozešli do jednotlivých tříd, kde si sami žáci připravili krátké „lekce“ a snažili se rodičům předvést, jak rozmanitě se ve škole učíme. Mohli jsme vyzkoušet například zeměpis, angličtinu, zpěv, tělocvik apod. O tom, jak se dětem dařilo, svědčí i komentář jedné z přítomných maminek, že: „do takovéhle školy bych se hned vrátila“.

odpoledne2018011

Na závěr nás čekalo zábavné soupeření na dobročinné aukci dětských obrázků. Obrázky byly moc povedené a celý výtěžek šel na vybavení výtvarné dílny pro děti, tak částky neuvěřitelně „létaly“. Nakonec se povedlo vybrat 4.200,- Kč, za což laskavým dárcům moc děkujeme.

odpoledne2018014

f t g m