Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

V pátek 4. května 2018 se žáci a vyučující z naší školy opět zapojili do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Mladší děti sbíraly odpadky v obci a starší žáci se vydali do nejbližšího okolí, kde uklízeli odpadky kolem lesních cest. A co jsme vlastně sbírali?

PET lahve, papír, různé plasty, zbytky stavebního materiálu, kterým naši spoluobčané „vylepšili“ les atd. Došlo ovšem i na kuriózní nálezy! Deváťáci objevili v křoví celou tiskárnu. Protože jsme se snažili sesbírané odpadky třídit pečlivěji než vloni, putovala tiskárna do elektroodpadu.

Účastníků letošní úklidové akce bylo sice méně než v loňském roce, ale přesto jsme udělali velký kus práce. A dobrý pocit z toho, že jsme prospěli přírodě a naší obci také není k zahození!

uklid2018003

uklid2018005

f t g m