Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

ROHY a čtení

Při vyslovení slova rohy si každý z nás představí něco jiného. Rohy nějakého zvířete, rohy stolu, rohy knihy. Málokdo by si představil, že se jedná o jednu z metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), která rozvíjí kooperativní učení a čtenářskou gramotnost.

Při spojené hodině českého jazyka 1., 2. a 3. ročníku jsme společně vybrali témata, která by nás zajímala. Bylo jich spousta – sport, vesmír, hmyz, oblečení…. Všechny nápady jsme napsali na tabuli. Každý z žáků napsal čárku k tomu tématu, které upřednostňuje. Vyšly nám čtyři okruhy zájmu.

 

rohy1

Rozdělili jsme se do potřebných skupin. Každá skupina si vybrala téma a barvu. Barva je důležitá, protože je identifikátorem každé skupiny. Dostali jsme papír a přidělený roh místnosti. Většina z nás pracovala podle další metody kritického myšlení a tou je myšlenková mapa. Po vymezeném čase se skupina posunula do dalšího rohu, ale její list s informacemi zůstává na místě. Příchozí skupina se musí seznámit s již napsaným a doplnit o další informace, pokud nějaké ví. Skupiny se točí tak dlouho, dokud nedojde zpět ke svému výchozímu záznamu. Na závěr se zhodnotí informace, odpoví na nejasnosti.

rohy2


A jak hodinu hodnotili žáci?
Líbilo se mi, že jsme se spolu museli domlouvat a nikdo nikomu nevzal žádné slovo.
Líbilo se mi, že jsme se střídali.
Bylo super, že jsme mohli projít všechny rohy, protože jsem měla strach, že budu muset dělat jen jedno téma.
Bavilo nás to víc, než normální hodiny.
A taky nás bavilo, že jsme si na všechno přišli sami a vy jste nám k tomu nic nedala.

rohy3

 

 

rohy4

f t g m