Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Test profesních zájmů - nabídka pro žáky 8. a 9. ročníku

V rámci činnosti Školského poradenského centra nabízí Mgr. D. Škarecká žákům 8. a 9. ročníku test profesních zájmů B-I-T II. Jedná se o testování osobních zájmů vztažených k povolání, jehož výsledky mohou usnadnit výběr střední školy či odborného učiliště, a tím lépe vyprofilovat vhodnou volbu povolání.

Testování probíhá hromadně formou dotazníku, sesbíraná data vyhodnotí Školské poradenské centrum a výsledky konzultuje pouze s konkrétním žákem a v případě zájmu i se zákonným zástupcem. Součástí konzultace je i písemně vypracovaná zpráva.

work 3042267 640

f t g m