Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Erika Nevyjelová

Erika Nevyjelová - učitelka přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, praktických činností a výchovy ke zdraví.

 Studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obory Přírodopis a Výchova ke zdraví.

Práci s dětmi má velice ráda, naplňuje ji dětská upřímnost a spontánnost. Jejím cílem je vytvářet pro žáky podnětné prostředí během výchovně vzdělávacího procesu, ve kterém žáci mohou všestranně rozvíjet svou osobnost. Do výuky ráda zařazuje inovativní metody např. projektovou výuku, zážitkovou a intuitivní pedagogiku.

K jejím oblíbeným činnostem, kromě výchovně vzdělávací práce s dětmi, patří výlety do přírody, práce na zahrádce,  hudba a tanec. Rovněž ji naplňuje kreativní činnost a v neposlední řadě aktivity se svou rodinou. 

V současné době na mateřské dovolené.

f t g m