Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl. um.

Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl. um. - učitelka hudební výchovy a umění a kultury.

Vystudovala hru na varhany, cembalo, zobcové flétny a klavír na Církevní konzervatoři v Kroměříži,  na Univerzitě Hradec Králové  učitelství hudebně naukových předmětů, varhan, klavíru, hudební výchovy a dějepisu, na Janáčkově akademii múzických umění v Brně klavírní pedagogiku, předškolní pedagogiku, klavír a zdraví, klavírní improvizaci, němčinu u klavíru, angličtinu u klavíru.

Stále v rámci DVPP  navštěvuje 17. rokem tzv. Otevřený ročník studia Současné trendy v klavírní výuce.

Je také aktivní členkou  projektu České filharmonie Praha Hudba do škol a je členkou mezinárodního společenství učitelů eTwinning – největšího komunikačního společenství evropských škol jehož součástí je i program Erasmus+.

f t g m