Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Zapojení naší školy do čerpání finančních prostředků z EU

V roce 2016 vyhlásilo MŠMT výzvu k zapojení škol do čerpání prostředků z tzv. ŠABLON.

Školy, které se chtěly zapojit, musely vyplnit dotazník, jehož cílem bylo zjistit aktuální stav v jednotlivých tázaných oblastech.

Na základě výsledků dotazníku, které zpracovávalo MŠMT, byly školám „na míru“ doporučeny oblasti rozvoje. Žádost o finanční podporu musela obsahovat již konkrétní návrh na rozvoj školy. Podařilo se získat 677 000 Kč, které jsou příjemným obohacením našeho rozpočtu.

Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol.

Na jaké konkrétní aktivity budou prostředky použity:

  • Celý pedagogický sbor projde školením „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“ v časové dotaci 80 hodin (+ IT vybavení)
  • Dvě pedagožky z MŠ a dvě pedagožky ze ZŠ projdou školením Matematika podle prof. Hejného v letním týdenním kurzu v rozsahu 32 hodin (příští rok zařadíme prvky do výuky)
  • Jedna pedagožka z MŠ se vzdělá v logopedii
  • Ve školním roce 2017/2018 otevřeme 4 kluby deskových her pro rozvoj logického myšlení a 3 čtenářské kluby pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • Naši pedagogové se budou učit vzájemně, budou si předávat zkušenosti
  • Na 12 měsíců bude zřízen asistent MŠ (+ IT vybavení)
  • Navštívíme MŠ a ZŠ Řeznovice pro vzájemné sdílení pedagogických zkušeností

Mgr. Martina Raiserová, ředitelka ZŠ a MŠ Střílky

 

f t g m