Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Školní řád mateřské školky

čl. 1
Základní ustanovení

1.1 V souladu s Úmluvou o právech dítěte; zákonem č. 561/200/ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2005 S., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vnitřními předpisy školy vydávám tento školní řád:

Číst dál...

Organizace a provoz školky

 

Počet zapsaných dětí:   23

Počet tříd: 1 třída s celodenním provozem

Provoz:      denně od 6:30 do 16:00 hodin.

   Provoz mateřské školy bude uzavřen ve dnech státních svátků, o vánočních prázdninách a v době hlavních prázdnin (o délce uzavření provozu rozhodne, podle zájmu rodičů, ředitelka mateřské školy na základě Směrnice o omezení a uzavření provozu a po dohodě se zřizovatelem). 

Číst dál...

f t g m