Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Vnitřní řád školní jídelny

Adresa školy:

Základní škola  a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

Koryčanská 47

Telefon:

573 375 022, 724 788 182

 E-mail:

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedení:

Simona Čihánková, vedoucí ŠJ

 

1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí novelou Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, která je vedena ve sbírce zákonů pod číslem 463/2011. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda.

2) Provoz ŠJ

Výdejní doba pro děti MŠ

11,30 – 12,00

Výdejní doba pro děti a zaměstnance 

11,20 – 12,10

Výdejní doba pro cizí strávníky(jídlonosiče)   

10,50 – 11,10


Žáci si odkládají svrchní oděv a aktovky v šatně školy.

Žáci dbají ve ŠJ a v prostorách školy všech pravidel hygieny a bezpečnosti, dodržují pravidla slušného chování.

Je zakázán odběr do skleněných nádob, vstup do jídelny pro žáky je dovolen pouze stravujícím se žákům a s pedagogickým dozorem.

3) Výše stravného

Výše úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 463/2011 Sb., o školním stravování.

Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.

Stravné:

Žáci 7 - 10 let

20,00 Kč

Žáci 11 - 14 let

22,00 Kč

Žáci 15 let a více

24,00 Kč

Zaměstnanci  

27,00 Kč

Děti MŠ do 6 let

Přesnídávka 8 Kč + oběd 16 Kč + svačinka 6 Kč + pitný režim 3 Kč = 33 Kč

Děti MŠ  7 let a více

Přesnídávka 9 Kč + oběd 18 Kč + svačinka 6 Kč + pitný režim 3 Kč = 36 Kč

Cizí strávníci 

56,00 Kč

Výše uvedené ceny byly upraveny s platností od 1. 9. 2013.

4) Platba stravného

Placení se provádí zálohově do 20. dne v měsíci na měsíc následující  převodem na účet ŠJ 27-5995860297/0100, variabilní symbol je rodné číslo strávníka, k. symbol 0308.

Jen v nezbytně nutných případech lze platit hotově v kanceláři školní kuchyně.

5) Přihlášky ke stravování

Přihlášku ke stravování si strávníci vyzvednou u vedoucí ŠJ.

6) Odhlášky ze stravování

Odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 7,30 hodin osobně nebo telefonicky na čísle – 573 375 022, 724 788 182. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. Další dny je nutno obědy odhlásit nebo hradit celkovou cenu oběda (bez dotace), tj. za cenu pro „cizí strávníky“. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

7) Bezkontaktní čip

Čip obdrží strávník u paní zástupkyně ředitelky Ireny Nakládalové za úhradu 115,-   při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného.
Jeho ztrátu je žák ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři ŠJ a zakoupit čip nový.

8) Stav konta

Každý strávník může zjistit stav svého konta osobně - v kanceláři ŠJ ( v pracovní dny od 7,30 hodin do 13,30 hodin nebo telefonicky na tel. čísle 573 375 022.
Internetem – www.strava.cz (nutno aktivovat u vedoucí školní jídelny).

 

9) Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:
nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok, převést zůstatek na konto sourozence, vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu v měsíci červnu nebo převedením na vlastní konto v měsíci červenci.

10) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

11) Jídelní lístek

Je vyvěšen ve školní jídelně u vchodu do ŠJ, na informační nástěnce ve škole, na internetových stránkách školy.

11) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí nebo s ředitelkou školy.

12) Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je zakázáno.

 

Zpracovala: Bc. Ladislava Hořínková

 

Změny ve vyhlášce o školním stravování

 

Dne 1.1.2012 vstoupila v platnost novela vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 30.12.2011 pod číslem 463.

1. Jsou zvýšeny finanční normativy určené pro nákup potravin, a to jak jejich dolní hranice, tak i horní hranice. Cena potravin pro oběd na 1. stupni může být 16-32 (dosud 13,50-26 Kč), pro 2. stupeň 19-34 (dosud 15-27,50), pro středoškoláky 20-37 Kč (dosud 16-29,50 Kč). Finanční norma pro celodenní stravování v MŠ nyní bude činit 45–75 Kč (dosud 35-59 Kč ).

2. Nově vyhláška definuje pojem oběd. Ten musí zahrnovat nejen hlavní jídlo, ale také polévku nebo předkrm, nápoj, příp. doplněk. MŠMT chce tímto krokem vystoupit proti praktikám některých  společností, které za obvyklou cenu oběda prodávají pouze hlavní jídlo a polévka nebo dezert je za příplatek.

3. Změny zaznamenal také tzv. spotřební koš. Spotřeba jednotlivých skupin potravin má většinou toleranci plnění  +-25%. Výjimka je u tuků a cukrů, kde stanovenou horní hranici nelze překročit. Ve skupinách zelenina, ovoce a luštěniny lze spotřebu zvýšit nad horní hranici tolerance.

Přehled nových normativů

Strávníci do 6 let
Přesnídávka: 6 – 9 Kč
Oběd: 14 – 25 Kč
Svačina: 6 – 9 Kč
Na nápoje: 3 – 5 Kč

Strávníci nad 7 let
Přesnídávka: 7 – 12 Kč
Oběd: 16 – 32 Kč
Svačina: 6 – 10 Kč

Strávníci 7-10 let

Oběd: 16 – 32 Kč

Strávníci 11-14 let
Oběd: 19 – 34 Kč

Strávníci 15 a více let
Oběd: 20 – 37 Kč

f t g m