Copyright 2019 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Tématický plán školní družiny

Pro každý den v týdnu je určena činnost, která v tom dnu bude převládat. Budou se střídat dny hudební a taneční, dny sportovní, dny tvoření, dny deskových her a dny pohádek.

Den hudební- zpěv s kytarou, možnost hry na flétnu a na klavír pod dohledem vychovatelky, hudebně pohybové hry, soutěže ve zpěvu a tanci...
Den sportovní- pobyt v tělocvičně, míčové hry a gymnastika, pobyt v přírodě, turistika.
Den tvoření- korálkování, základy háčkování a drhání, výtvarná a pracovní činnost, výroba hlavolamů.
Den deskových her- hra společenských her, soutěže, pexesiáda, karetní kouzla...
Den pohádek- rozvoj čtenářských dovedností, četba a dramatizace pohádek, pantomima, divadlo.
Před každou činností a akcí jsou děti poučeny o bezpečnosti a vhodném chování.


ZÁŘÍ
Seznámení se školním řádem a řádem ŠD- bezpečnost
Vymýšlíme pravidla ŠD-
Provoz školní jídelny- hygiena, stolování...
Podzimní výzdoba družiny
Prázdninové zážitky- vyprávíme, malujeme
Rozloučení s létem- soutěže, diskotéka, malování na obličej
Pohyb a pobyt venku- poučení o bezpečnosti
Projekt "mandala z přírodních materiálů"


ŘÍJEN
Beseda o třídění odpadu
Poznáváme plody podzimní přírody- malujeme je
Vycházky do lesa- stavba přírodních domečků pro skřítky
Hledání skřítků a pokladu
Drakiáda- výroba draků, soutěže
Cvičíme, tančíme, zpíváme
Soutěž "Česko má talent"


LISTOPAD
Dušičky, příběh o sv. Martinovi
Lampionový průvod
Pozorujeme proměny přírody
Dopravní značení- jeho význam
Zapomenutá řemesla- co dělali naši prarodiče
Řemesla- pantomima


PROSINEC
Příroda se připravuje na zimu- beseda
Advent a vánoce- tradice, význam, zvyky
Četba knihy na pokračování "Kouzelný kalendář"
Zdobení oken
Výroba vánočních přání
Výroba vánočních dárků
Zpěv koled- příprava na vánoční besídku
Zdobení vánočního stromečku pro ptáčky


LEDEN
Stopy zvěře a ptáků ve sněhu
Zimní sporty- vybavení
Jak se žije v polárním páse- Grónská písnička, Eskymáci
Jednoduché krmítko pro ptáčky- co do něj dáme?
Soutěž ve zpěvu
Turnaj ve vybíjené


ÚNOR
Masopustní karneval- tradice
Sv. Valentýn- výroba drátovaného srdíčka
Vizitka naší rodiny- povolání rodinných příslušníků
Výroba hlavolamů
Kouzla a čáry- jednoduché kouzlení a optické klamy
Pexesiáda
Výroba jednoduchých hudebních nástrojů


BŘEZEN
Měsíc knihy- návštěva knihovny
Moje nejoblíbenější kniha
Jarní výzdoba družiny
Básničky a písničky o jaru, jarní pranostika
Probouzení přírody, hledání prvních jarních květin
Malujeme, modelujeme, stříháme a lepíme- téma jaro


DUBEN
Den ptactva- návrat ptáků ze zimních krajin
Velikonoce- lidové zvyky
Zdobení velikonočních vajíček
Soutěž ve skládání puzzlí
Pozorujeme jarní práce na zahradě a poli
Den země- povídáme si o ekologii, chráníme přírodu


KVĚTEN
Vycházka po obci- chování na chodníku, přechodech
Exkurze v zámecké zahradě- poznávání bylinek
15.5. Mezinárodní den rodiny- tradice, zvyky, výročí, vztahy...
Rozkvetlé stromy, rozkvetlá louka
Malujeme- rozkvetlá inspirace
Zvířátka na statku a zvířátka v ZOO


ČERVEN
Den dětí- soutěže, malování na obličej
Glóbus, práce s atlasem- kam bychom chtěli na dovolenou
Jak se žije na jednotlivých kontinentech
Moje kolo- bezpečnost, vybavení...
Sportovní hry a soutěže v přírodě
Letní diskotéka

f t g m